Na serveru právě probíhá rozsáhlý event!

Zásady Ochrany Osobních Údajů

Poslední aktualizace:

Tato stránka obsahuje zásady ochrany osobních údajů služeb herního Minecraft serveru („Služby“): web „surocraft.eu“ („Web“) a zároveň web „wiki.surocraft.eu“ („Wiki“). Zde si můžete přečíst, jak jsou vaše data shromažďována, ukládána a jak k s nimi zacházíme. Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služeb. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací podle těchto zásad.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat správce Služeb přes firemní e-mail: support@surocraft.eu.

Obsah

Jaké data se ukládají?

Komentáře a reakce v blogu

Všechny komentáře a reakce v blogu (surocraft.eu/blog) na Webu jsou spravovány službou Disqus. Všechny zásady a podmínky služeb můžete zkontrolovat na help.disqus.com/en/collections/191787-terms-and-policies.

V případě zájmu smazání dat o komentáři nebo reakci: Je možné tak učinit přímo přes službu Disqus. V případě nedorozumění či jiných otázek je možnost se obrátit na správce obou Služeb na support@surocraft.eu.

Google Analytics

Web i Wiki využívají služby Google Analytics. Ta shromažďuje o návštěvníkovi stránek smíšené data. Především podrobné data o poloze zařízení, data signálů Google a různé jednotlivé aktivity uživatele na našich Službách.

V případě zájmu smazání shromažďovaných dat Google Analytics: Tyto data se běžně nemažou. Pokud ale máte vážný problém, kontaktuje prosím správce obou Služeb na support@surocraft.eu.

Gitbook

Služba Wiki získává data službami Google Analytics a samotným poskytovatelem webové stránky – Gitbook.

Nalezení více informací, případně i žádost o smazání dat prosím směřujte na Gitbook, počínaje od stránky policies.gitbook.com/privacy-and-security/statement/cookies.

S kým sdílíme data

Data z Webu či Wiki nejsou sdíleny. Jsou ukládány v systémech WordPress nebo Google Analytics. K těmto datům má přístup majitel obou Služeb anebo správce Google v případě systému Google Analytics.